หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก โครงสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 230 เมตร พร้อมประตูสแตนเลสและสาธารณูปโภคที่จำเป็น ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่...

ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก โครงสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 230 เมตร พร้อมประตูสแตนเลสและสาธารณูปโภคที่จำเป็น ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567

..เพิ่มเติม..