หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรรายงาน/ผลการดำเนินงานรายงานประจำปี 2566 การยาสูบแห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี 2566 การยาสูบแห่งประเทศไทย

รายงานประจําปี 2566 (Annual Report 2023)
การยาสูบแห่งประเทศไทย Tobacco Authority of Thailand

อัพเดทหนังสือรายงานประจำปี 2566 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)
หลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจหนังสือรายงานประจำปี 2566 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/1kPHK3I3Z4sCSuQOsxf9WxJtPyE-eJpTn5UtKSHtRF6U/edit

หรือสแกน QR Code

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..