หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายป้องกันการรับสินบนฯ (แบบ รร.4) ซื้อตู้ชีวนิิรภัยชนิด BSC Class II Type A2 ขนาดหน้ากว้าง 1,200 มม....

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายป้องกันการรับสินบนฯ (แบบ รร.4) ซื้อตู้ชีวนิิรภัยชนิด BSC Class II Type A2 ขนาดหน้ากว้าง 1,200 มม. สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..