หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (1 เมษายน...

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

นโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) 

https://www.thaitobacco.or.th/2022/12/0053561.html

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparent procurement Policy)

https://www.thaitobacco.or.th/2023/03/0055792.html

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..