หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศร่าง TOR(ร่าง tor) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท.อยุธยา (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 5 กรกฎาคม...

(ร่าง tor) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท.อยุธยา (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

..เพิ่มเติม..