หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่และเครื่องวัดความพองยาเส้น

..เพิ่มเติม..