หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 284 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สร้างที่ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ อาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 284 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สร้างที่ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ อาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..