หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง แนวปฏิบัติ  Do’s and Don’ts  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง แนวปฏิบัติ  Do’s and Don’ts  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ที่มาข้อมูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..