หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)คู่มือวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่>>>>>> คู่มือวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจร

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..