หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..