หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาปรับแต่งและซ่อมแซมระบบสนับสนุนการทำงานเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาปรับแต่งและซ่อมแซมระบบสนับสนุนการทำงานเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดหมู่ :

รหัสแผน P64080020453

..เพิ่มเติม..