หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ต.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ต.ค.63

สำนักงานยาสูบแพร่ประกาศผู้ชนะลงเว็บไซต์ 63

..เพิ่มเติม..