หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (Bobst) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (Bobst) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..