หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/24/63)(เลขที่โครงการ 63067259628))

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/24/63)(เลขที่โครงการ 63067259628))

..เพิ่มเติม..