หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ในโอกาส เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ในโอกาส เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในตึกอำนวยการ  และ รูปปั้นพลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ๋

..เพิ่มเติม..