หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..