หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างทำชุดกีฬาและเสื้อคลุม (Jacket)ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (จำนวน 15 ชมรม) โดยวิธีคัดเลือก

จ้างทำชุดกีฬาและเสื้อคลุม (Jacket)ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (จำนวน 15 ชมรม) โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..