หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศปรับปรุงร่างครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/72/61

ประกาศปรับปรุงร่างครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/72/61

..เพิ่มเติม..