หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตา สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 15,000 ลิตร โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตา สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 15,000 ลิตร โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..