หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศ  การยาสูบแห่งประเทศไทย ยกเลิกการจ้างทำเสื้อโปโลสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประกาศ  การยาสูบแห่งประเทศไทย ยกเลิกการจ้างทำเสื้อโปโลสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประกาศ ยกเลิก

..เพิ่มเติม..