หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคา ประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายาร (แบบ รร.4)

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคา ประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายาร (แบบ รร.4)

..เพิ่มเติม..