หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

ยสท. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

นายแพทย์สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยพนักงานยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมราชาธิบดินทร์ (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..