หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนฯ งานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานและบุคลากร จำนวน 18 คน ของฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนฯ งานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานและบุคลากร จำนวน 18 คน ของฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..