หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..