หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office : PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office : PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน

..เพิ่มเติม..