หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ KBA จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รร.4)

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ KBA จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รร.4)

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ฯ

..เพิ่มเติม..