หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.27 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสซิเตท สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนา 108x21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

จ.27 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสซิเตท สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนา 108×21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษPlug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..