หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับพนักงานที่จะครบเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับพนักงานที่จะครบเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67059060864
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..