หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อม Steam Heating Coil และระบบไอน้ำของห้อง Air washer No.3B การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อม Steam Heating Coil และระบบไอน้ำของห้อง Air washer No.3B การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..