หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..