หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1  ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม....

ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1  ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม.  จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 67039484437)

..เพิ่มเติม..