หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษา Air Washer จำนวน 2 ห้อง Ozone 1เครื่อง และระบบที่เกี่ยวข้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..