หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น ๙ พื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น ๙ พื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..