หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 91 ปี กรมธนารักษ์

ยสท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 91 ปี กรมธนารักษ์

นางสาวอำนวยพร  พื้นทอง รองผู้ตรวจการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี ณ อาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..