หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูป(Robotic Palletizer) ยี่ห้อ ABB รุ่น IRB 460 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่)...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูป(Robotic Palletizer) ยี่ห้อ ABB รุ่น IRB 460 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..