หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรม รายการซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรม รายการซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. จำนวน 15,152 กก. (16ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1, รร.2, รร.3

..เพิ่มเติม..