หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. จำนวน 15,152...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. จำนวน 15,152 กก. (16 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..