หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ เข้าพบ รมช.คลัง

ยสท. ร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ เข้าพบ รมช.คลัง

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ รองผู้ว่าการด้านใบยา นายเอกสิทธิ์ วีระกุล รองผู้ตรวจการ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ยสท. ร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ เข้าพบ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เพื่อยื่นหนังสือนำเรียนสภาพปัญหาการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายของภาครัฐ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาสูบ ได้แก่ ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และแรงงานในอุตสาหกรรมยาสูบ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..