หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ)

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ)

..เพิ่มเติม..