หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ (แบบ รร.4)

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ (แบบ รร.4)

..เพิ่มเติม..