หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 3 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..