หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b02/08/67)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b02/08/67)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..