หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 52 ปี บ้านเมืองออนไลน์

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 52 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นางสาวปาริชาต  สินทับ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบ้านเมืองออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52 ปี ณ สำนักข่าวบ้านเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News&Photo : S.Jnas

..เพิ่มเติม..