หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิธีการ Remote Service ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิธีการ Remote Service ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..