หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยตลาดยาเส้น และการพัฒนาการตลาด การขายยาเส้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยตลาดยาเส้น และการพัฒนาการตลาด การขายยาเส้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..