หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสอบเทียบหัววัดความชื้น จำนวน 33 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสอบเทียบหัววัดความชื้น จำนวน 33 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..