หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 19,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..