หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนฯ (P67050023370)

..เพิ่มเติม..