หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบกำจัดไอระเหย (Activated Carbon) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบกำจัดไอระเหย (Activated Carbon) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..