หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน จำนวน 1,000 ราง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน จำนวน 1,000 ราง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..